Ilustracja do artykułu o przewidywaniu zagrożeń i doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej
Dowcip rysunkowy do numeru Atestu o produkcji samochodów. Tytuł ilustracji - UFO
Dowcip rysunkowy do numeru miesięcznika Atest poświęconego pracy w laboratoriach
Ilustracja do artykułu w magazynie  Atest. Temat - PIP a mobbing i molestowanie seksualne w pracy, wycieczka pracowników PIP, która zakończyła się sprawą o gwałt
Rysunkowa reklama prenumeraty miesięcznika Atest
Huśtawka. Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy
Walka o ogień. Temat - produkcja zapałek. Rysunek do Atestu.
Tronociąg. Rysunek do miesięcznika Atest Ochrona Pracy
Autorytet szefa. Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy
Świadczenia przedemerytalne - dociągnąć do emerytury. Rysunek do miesięcznika Atest Ochrona Pracy
Zanieczyszczenie wody pitnej po powodzi. Rysunek do artykułu w magazynie Atest
Ilustracja do miesięcznika Atest Ochrona Pracy. Temat - poziom akceptacji ryzyka na stanowisku pracy
Rysunek do miesięcznika Atest. Zapowiedź rozpoczęcia na łamach Atestu kursu angielskiego dla pracowników BHP
Ilustracja prasowa do Atestu. Artykuł o problemach z zaaklimatyzowaniem się pracownika w nowej pracy
Ilustracja do artykułu w magazynie Atest p.t. Puzzle są, trzeba je tylko poskładać, proponującego stworzenie spójnego systemu profilaktyki wypadkowej
Buble prawne. Ilustracja prasowa do artykułu w miesięczniku Atest Ochrona Pracy
Sommelier. Dowcip rysunkowy do Atestu nawiązujący do zamieszczonego w numerze wywiadu z sommelierem
Samokrytyka. Rysunek do artykułu w Ateście, napisanego przez byłego inspektora pracy, krytykującego PIP
Ilustracja prasowa do Atestu. Prawo pracy. Krytyka bezsensownego rozporządzenia dotyczącego pomiarów.
Aresztowany behapowiec. Rysunek do magazynu Atest. Tekst o obciążeniu behapowca odpowiedzialnością za wypadek przy pracy.
Inwigilacja. Ilustracja do miesięcznika Atest Ochrona Pracy. Artykuł o obserwowaniu pracowników przez pracodawców.
Ilustracja do artykułu na temat przepisu nakładającego na pracodawcę obowiązek wydawania pracownikom posiłków, które muszą być zapewnione w celach profilaktycznych, przy niektórych rodzajach prac.
licznik odwiedzin:
Page Ranking Tool
 
ekspozycje sztuki
Katalog Sztuki Polskiej