Aranżacja wystawy Polska na pierwszej stronie 1979-1989

Aranżacja wystawy Polska na pierwszej stronie 1979-1989. The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Zdjęcia z wystawy Polska na pierwszej stronie, 1979-1989 prezentowanej w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie (2002),w Teatrze Wielkim w Warszawie (2003), w Muzeum Narodowym w Krakowie (2003), w Stoczni Gdanskiej (2003), w National Press Clubw Waszyngtonie (2005) i na Uniwersytecie w Bostonie (2005).
Na wystawie zaprezentowano pierwsze strony polskich i amerykańskich gazet z lat 1979-89 z artykułami o Polsce. Artykuły pochodzą z dzienników: The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Trybuna Ludu, Życie Warszawy, Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Prezentacji gazet towarzyszyły zdjęcia Chrisa Niedentala z czasów PRL-u.
Teksty na temat wydarzeń w Polsce publikowane na pierwszych stronach amerykańskich dzienników The New York Times, The Washington Post i The Wall Street Journal zostały zestawione z pierwszymi stronami gazet ukazujących się w tym samym okresie w Polsce - Trybuny Ludu, Życia Warszawy, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej.
Wybrane daty to momenty ważne dla polskiej drogi do wolności, wydarzenia, o których pisały gazety na całym świecie, takie jak wybranie Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II w 1978 roku, jego pielgrzymka do Polski w 1979, w 1983 i w 1987 r., strajk w Stoczni Gdańskiej i wybranie Lecha Wałęsy przewodniczącym Solidarności w 1980, ogłoszenie przez gen. Jaruzelskiego Stanu Wojennego w 1981, zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r. i proces jego zabójców, referendum w 1987, strajki w 1988 oraz wydarzenia z 1989 roku zamykające wystawę: rozmowy Okrągłego Stołu, zwycięstwo Solidarności w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, wybranie przez Zgromadzenie Narodowe gen. Wojciecha Jaruzelskiego prezydentem PRL, powołanie przez Sejm pierwszego niekomunistycznego premiera w historii powojennej Polski, Tadeusza Mazowieckiego.

Kurator wystawy: Ewa Zadrzyńska-Głowacka.
Aranżacja i oprawa graficzna: Sabina Antoniszczak i Monika Bielak.
Konstrukcja wykorzystująca elementy systemu rurowo-kulowego, wydruki na papierze, laminowane i naklejane na planszach ze spienionego PCW.
www.polskanapierwszejstronie.com