rysunek satyryczny

Ilustracja do miesięcznika Atest.