ilustracja prasowa, rysunek satyryczny do miesięcznika Atest, nawiązujący do artykułu na temat pracy w laboratoriach

Rysunek do miesięcznika Atest.
Dowcip rysunkowy do numeru poświęconego pracy w laboratoriach.